KONTAKTY

CSD zaprasza wszystkich do ustalenia kontaktu dla wymiany informacji i poglądów w tym co dotyczy możliwych form współpracy w dziedzinie teoretycznej i praktycznej.

Oleg Krysin

Dyrektor Instytutu, Prezes CSD

 

 

E-mail: centre.of.democratic.socialism@gmail.com
(Uwaga! słowo „centre” pisze się tu po angielsku – tzn nie w wariancie amerykańskim)

Telefon: +[38 0 44] 249 7530
po polsku – codziennie do godziny 12:00 czasu Warszawskiego
albo komórkowy: +[38] 095 127 5551

Adres dla korespondencji:

Oleg Krysin
Kijów-110, a/c 141
03110, Ukraine

 

---