EUROPEJSKI PROGRAM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO I EKONOMICZNEGO
to międzynarodowy projekt przeobrażenia
życia społecznego na naszej planecie

——————— * * * * * ———————

W chwili obecnej ten wielojęzyczny Portal Internetowy jest w trakcie opracowywania— informację o Projekcie i CSD można na razie zobaczyć na stronie rosyjskojęzycznej, a także wstępnie w języku polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim.

——————— * * * * * ———————

 

SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY I EKONOMICZNY 
JAKO USTRÓJ SPOŁECZNY PRAWDY SOCJALNEJ

 

„Najgorszy obłąd – to
widzieć życie takim jakie ono jest,
zapominając o tym jakie ono powinno być”
(Miguel de Cervantes Saavedra)

 

 

CZAS ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT KU LEPSZEMU –
ON OD DAWNA JUŻ NA TO CZEKA !

 

* * *

 

 

Oleg Krysin Dyrektor Instytutu Prezes CSD

Oleg Krysin
Dyrektor Instytutu
Prezes CSD

Instytut Naukowo-Badawczy i

Informacyjno-Wydawniczy

CENTRUM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO

 

Szanowni Państwo,

W Kijowie działa Instytut Naukowo-Badawczy i Informacyjno-Wydawniczy CENTRUM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO (CSD), którego celem jest opracowanie nowoczesnej współczesnej koncepcji socjalizmu – socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego, który jest ustrojem społecznym przyszłości i będzie, na moje głębokie przekonanie, wyborem planetarnym XXI stólecia.

Opracowanie tej koncepcji wykonywane jest na podstawie analizy praktyki socjalizmu w krajach systemu socjalistycznego, a także praktyki socjalnej i ekonomicznej państw Unii Europejskiej jak również innych wysokorozwiniętych krajów świata w XX i XXI stóleciu.

Obecnie przygotowuję do publikacji nowe wydanie swojej rosyjskojęzycznej książki naukowo-publicystycznej na ten temat pod tytułem „Główne pytanie XXI stólecia” (rok pierwszego wydania małym nakładem 1998), zadaniem której jest popularyzacja idei budownictwa socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego – jako współczesnego społeczeństwa demokratycznego opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej – społeczeństwa rozwoju bezkryzysowego – społeczeństwa wolnego od obu form gnębiącej władzy współczesnego świata, które ciemiężą człowieka: władzy kapitału (władzy mamony, władzy przemocy pośredniej, upośrednionej pieniędzmi, którą mamy u nas tu teraz) i władzy biurokracji (władzy przemocy bezpośredniej, którą mieliśmy za czasów poprzedniego systemu biurokratycznego socjalizmu etatycznego) – społeczeństwa, gdzie w centrum jego ustroju i jego uwagi są interesy nie wielkiego kapitału lub klasy biurokratycznej a interesy człowieka, gdzie głównym celem i główną wartością jest człowiek.

W tym co dotyczy tematyki związanej z socjalizmem, jak i samego słowa „socjalizm” – wiem w jakim stopniu rozpowszechniona jest dziś co do tego mentalność z negatywną tu konotacją w Polsce – jak i na innych również terenach Europy Wschodniej (à propos, w odróżnieniu od zachodnich europejskich poglądów społecznych na ten temat – powiedzmy, w tej samej Francji albo Szwecji). I oczywiście że dobrze wiem i rozumiem dlaczego właśnie jest u nas to tak, i czym historycznie zostało to uwarunkowane.

Jak zresztą dobrze wiem i rozumiem że przyczyną tej mentalności – i konotacji takiej – jest, między innymi, zwykła banalna sofistyka. A to co mamy niestety w wyniku – to plątanina tu semantyczna i (co widać wyraźnie z wyborów ostatnich czasów) obecny tu u nas ogólny zamęt ideologiczny w świadomości społecznej (ku radości kół w sytuacji takiej zaciekawionych). Bo w rzeczywistości wybór w danym przypadku tu konotacji (negatywnej czy pozytywnej) to jest tylko kwestia wyznaczenia pojęć – nic więcej.

Ponieważ istnieje (to dla tych kto może już o tym i nie wie) taka rzecz jak teoria socjalizmu naukowego (prawdziwego a nie naszego byłego tu fałszywego scholastyczno-biurokratycznego „socjalizmu naukowego”), która naprawdę jest prawdziwą nauką społeczną. I z punktu widzenia tej nauki nazywa się socjalizmem właśnie takie społeczeństwo, jak to określone jest wyżej – a nie to wypaczenie i przekręcenie jakie mieliśmy kiedyś. A pod tym wzgłędem konotacja negatywna co do takiego prawdziwego ustroju sprawiedliwości społecznej przynajmniej by była czymś niezrozumiałym.

Co można do tego tu dodać – to to że ustrój społeczny w dzisiejszej Europie, nie mówiąc już o wymienionej tu Szwecji, rozwija się właśnie w kierunku socjalizmu (niezależnie od tego jak i przez kogo to może być nazywane potocznie – bo w kategoriach nauki łatwo to się uzasadnia). No a poziom i tryb życia w dzisiejszych krajach wysokorozwiniętych jest bynajmniej nie konsekwencją „udoskonalenia się kapitalizmu” (według istniejącej takiej rozpowszechnionej u nas obecnie opinii), a w rzeczywistości wynikiem wprowadzenia (przez rozwój tu demokracji – co także czynnikiem jest socjalizacji) zasad socjalizmu do socjalno-ekonomicznej sfery społecznej. A żeby zrozumieć to trzeba po prostu rozumieć co to jest dialektyka.

No i nareszcie, co będzie wreszcie ciekawe i chyba nowe dla wielu – ideologia socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego zupełnie się zgadza ze współczesną nauką socjalną Kościoła Katolickiego, i w pewnym sensie nawet można powiedzieć że to jest jedno i to samo (i to rzeczywiście jest tak, i to łatwo jest też uzasadnić – bardziej dokładnie można o tym przeczytać w odpowiednim artykule na stronie rosyjskojęzycznej danego portalu internetowego). A dla mnie jako katolika praktykującego to oczywiście jest bardzo ważne.

Po wydaniu książki, następne plany są żeby na podstawie określonej w niej ideologii i podstawie opracowań wymienionego wyżej CENTRUM nadal pracować nad popularyzacją odpowiednich idei, w tym idei wprowadzania odpowiednich zmian we wszystkich sferach życia społecznego na naszej planecie.

Uważam że rozwój w kierunku socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego mógłby naprawdę stworzyć możliwość rzeczywistego wyjścia zwłaszcza dla Ukrainy – jak również i szeregu innych państw post-radzieckich – z impasu tego dzisiejszego systemu barbarzyńskiego kapitalizmu grabieżczego, totalitaryzmu mafiozno-oligarchicznego, samowoli biurokratycznej i ogarniającej tu wszystko ogólnej korupcji.

Jest to także ideologia i dla szerokiego międzynarodowego ruchu społecznego w naszym dzisiejszym świecie, dla założenia tu fundacji międzynarodowej jak i założenia w różnych krajach – znów zwłaszcza Europy Wschodniej, a szczególnie na terenach post-radzieckich – nowoczesnych współczesnych partii politycznych – partii XXI stólecia, sworzonych w oparciu o prawdziwą ideologię społeczną, jak i wartości chrześcijańskie.

Jak czytamy w powyższym cytacie ze słynnego utworu Miguela de Cervantesa Saavedry: „Najgorszy obłąd – to widzieć życie takim jakie ono jest, zapominając o tym jakie ono powinno być”. Więc…

CZAS ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT KU LEPSZEMU – ON OD DAWNA JUŻ NA TO CZEKA. I MY RAZEM Z NIM.

CENTRUM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO, które jest obecnie w stadium swego rozwoju organizacyjnego, szuka kontaktów dla połączenia wysiłków i współpracy – wyznawców tej ideologii, jej zwolenników, stronników, sprzymierzeńców dla wspólnych działań, a także mecenasów i sponsorów – dla poparcia i wspierania opracowań naukowo-badawczych jak również działalności praktyczno-politycznej i wydawniczej – w celu popularyzacji idei demokratycznego i ekonomicznego socjalizmu na terenach Europy Wschodniej i w świecie.

CSD zaprasza wszystkich do ustalenia kontaktu dla wymiany informacji i poglądów w tym co dotyczy możliwych form współpracy w dziedzinie teoretycznej i praktycznej.

Oleg Krysin

Dyrektor Instytutu, Prezes CSD

 

 

E-mail: centre.of.democratic.socialism@gmail.com
(Uwaga! słowo „centre” pisze się tu po angielsku – tzn nie w wariancie amerykańskim)

Telefon: +[38 0 44] 249 7530
po polsku – codziennie do godziny 12:00 czasu Warszawskiego
albo komórkowy: +[38] 095 127 5551

Adres dla korespondencji:

Oleg Krysin
Kijów-110, a/c 141
03110, Ukraine

 

---