ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
ДЕМОКРАТИЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ
це міжнародний проект перебудови
суспільного життя на нашій планеті

——————— * * * * * ———————

На даний час цей багатомовний Інтернет-портал знаходиться в стадіі формування — iнформацію можна наразі подивитись на російськомовному сайті, а також попередньо українською, польською, англійською, французькою мовою.

——————— * * * * * ———————

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ – СУСПІЛЬНИЙ ЛАД СОЦІАЛЬНОЇ ІСТИНИ

 

«Найгірше з безумств — це
бачити життя таким яке воно є,
забуваючи про те, яким воно повинно бути»
(Мігель де Сервантес Сааведра)

 

 

ЧАС ПЕРЕМІНЮВАТИ СВІТ НА КРАЩЕ –
ВІН ДАВНО ВЖЕ ЧЕКАЄ ЦЬОГО !

 

* * *

 

Нижче наведений передвиборний агітаційний матеріал голови Центру демократичного соціалізму О.Ф.Крисіна під час його участі у виборах до Верховної Ради України у 2002 році.
Окрім цього як матеріал передвиборної агітації тоді використовувалася і стаття “Экономическое реформирование должно быть экономическим”,
яка розміщена на російськомовному сайті.
Також на даний час там розміщені й інші основні інформаційні матеріали
даного Інтернет-порталу.

 

  

ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ – 2002

КАНДИДАТ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 217 В М.КИЄВІ

КРИСІН ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

 

Крисін Олег Федорович - Голова Центру

Крисін Олег Федорович 
Голова Центру демократичного соціалізму

Б І О Г Р А Ф І Я

Народився в 1952 р. в м. Клайпеда, Литва, в родині військовослужбовця.
За національністю наполовину росіянин, наполовину поляк. Католик (Римсько-Католицька Церква).
Володіє українською, російською (рідна), польською (друга рідна), англійською, французькою мовами.
Освіта вища. Закінчив факультет романо-германської філології Київського державного (тепер національного) університету ім. Т. Г. Шевченка в 1979 р. за спеціальністю романо-германські мови та література з присвоєнням кваліфікації: філолог, викладач англійської, французької, польської мов, перекладач.
Трудова діяльність: Після закінчення в 1970 р. школи працював робітником, лаборантом кафедри нелінійної оптики КДУ, бібліотекарем, служив в Радянській Армії. Закінчивши університет, в 1979 р. поступив на роботу у Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут по транспорту природного газу “ВНIПIТРАНСГАЗ” (тепер ВАТ “IВП “ВНIПIТРАНСГАЗ”) де працює по теперішній час на посаді головного фахівця з науково-технічної інформації.
З 1975 р. займався несанкціонованою політичною діяльністю (платформа демократичного соціалізму), написав монографію “Демократія як системостворюючий фактор соціалізму”, виступав за ліквідацію бюрократії як системи і демократизацію суспільного життя, за що згодом переслідувався КДБ (допити, обшуки з вилученням вищезгаданої монографії, рукописів і т.д., обвинувачення за політичною статтею 187′ кримінального кодексу УРСР – більш відомою за радянських часів під № 190′ відповідно до російського кодексу).
Послідовний прибічник ідеї демократичного соціалізму. Засновник і голова “Центру демократичного соціалізму”. Ініціатор міжнародного суспільно-політичного напрямку “Європейська програма демократичного і економічного соціалізму”.
Організаційно не є і ніколи не був членом жодної з партій.
Неодружений, дітей немає. Проживає з матір’ю, Крисіною Станіславою Йосипівною, пенсіонеркою, учасницею Великої Вітчизняної війни.

 

П Е Р Е Д В И Б О Р Н А    П Р О Г Р А М А

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА ДЕМОКРАТИЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ

Демократичний і економічний соціалізм – вибір XXI століття.
Капіталістичний шлях розвитку у вигляді системи варварського грабіжницького капіталізму, мафіозно-олігархічного тоталітаризму, бюрократичної сваволі і всеохоплюючої дифузної корупції, що в близькій історичній перспективі не може безпосередньо трансформуватися у прогресивну суспільно-економічну систему сучасного зразка – тупиковий напрямок для України.
Вирішити суспільні проблеми не можна шляхом “ретушування” цієї системи. Необхідні СИСТЕМНІ зміни – тобто:
ПОТРІБНА ЗАМІНА ІСНУЮЧОЇ ПОРОЧНОЇ І НЕСПРАВЕДЛИВОЇ СУСПІЛЬНОЇ СИСТЕМИ !
*
Виникає питання: яким шляхом іти?
Авторитарно-бюрократичний соціалізм, як можлива альтернативна система, яка вже одного разу привела країну і суспільний лад до краху, також є тупиковим напрямком.
Тільки ДЕМОКРАТИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ, як поєднання вітчизняного історичного досвіду і підходів країн Європейського Союзу, насамперед Швеції, в застосуванні принципів соціалізму в соціально-економічній сфері – є єдиним шляхом, що відкриває сьогодні перспективи для виходу з історичного тупику і прогресивного розвитку нашого суспільства.
Час не тече назад, гасло сьогодні: не назад до соціалізму, а вперед до соціалізму. Все негативне залишити в минулому – все позитивне взяти в майбутнє (поєднавши все краще, що було у нас і в західній системі – а не навпаки, як зробили у нас: об’єднали все найгірше, що було тут і там і назвали це “реформами”).
*
Шллях демократичного і економічного соціалізму – це шлях сучасного демократичного суспільства безкризисного розвитку, заснованого на засадах соціальної справедливості і вільного від обох форм влади сучасного світу, що тяжіють над людиною і пригнічують її – це системної влади капіталу (що ми її маємо сьогодні) і системної влади бюрократії (що ми її мали раніш – у попередню епоху етатичного адміністративно-бюрократичного соціалізму)).
Демократичний і економічний соціалізм – це суспільство в центрі уваги якого стоять не інтереси великого капіталу або бюрократичного чиновництва, а інтереси людини, де головною метою і головною цінністю є людина.
*
Програмні засади в економічній і політичній сфері:
Суспільна власність на засоби виробництва суспільного значення – основа багатоукладної національної економіки. Ренаціоналізація необгрунтовано приватизованої державної власності (як сказано у конституції Франції – все що набуває характеру явища суспільного повинно бути усуспільнене).
Управління державною власністю не на адміністративно-бюрократичній основі (як це відбувалося у практиці бюрократичного соціалізму), а на демократичних і економічних засадах в поєднанні загальної суспільної планомірності і економічної самостійності окремих підприємств – коли плановість і стохастичність в функціонуванні економіки знаходяться в оптимальних пропорціях інформаційно-ентропійних співвідношень (що є основою для найшвидших темпів розвитку будь-якої системи).
Узагальнення і використання власного досвіду (20-х – 80-х років) і передового зарубіжного досвіду (насамперед країн Європейського Союзу) по демократичному соціально-економічному плануванню і управлінню економічними методами державним сектором економіки в інтересах суспільства.
Щлях до демократії соціальної – чрез демократію політичну.
Народовладдя і самоврядування народу. Радикальна демократизація всіх сфер суспільного життя. Розвиток політичної культури і політичної грамотності, формування демократичних традицій – першорядна суспільна задача. Як справжній соціалізм неможливий без демократії, так і справжня і повна демократія, як влада народу (а не прикрита електоральними формами влада капіталу чи бюрократії), можлива лише в умовах соціалізму – демократичного і економічного соціалізму.
*
Суспільні проблеми можуть бути вирішені лише шляхом усунення причин що їх породжують і відтворюють. Демократичний і економічний соціалізм – шлях вирішення проблем, що стоять перед суспільством у виробничо-економічній, соціально-політичній і духовно-моральній сферах.
* * *
Пріоритети сьогодні:
Захист прав жінки, підтримка сім’ї, охорона матері і дитини.
Захист найнезахищеніших – ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, пенсіонерів, інвалідів.
Створення перспектив для молоді.
Розвиток сфер охорони здоров’я, освіти і науки, культури.
Захист навколишнього природного середовища.
Підтримка чесного приватного підприємництва.
* 
Окремий пункт програми як кандидата-католика: Повернення Римсько-Католицькій Церкві костьола Св.Миколая по вул.Червоноармійській в Києві, побудованого на кошти польської громади архітектором В.Городецьким, і відновлення в цьому, як і в інших питаннях, історичної справедливості.

 

 

---