NL – Nederlands – Dutch – Нидерландский

 

NL – NEDERLANDS – DUTCH – НИДЕРЛАНДСКИЙ ЯЗЫК / он же в обиходе ГОЛЛАНДСКИЙ, а также регионально и диалектно ФЛАМАНДСКИЙ, АФРИКААНС

 

* * *

Europees programma
voor democratische en economische socialisme
CENTRUM VAN DEMOCRATISCH SOCIALISME (CDS)

European Program of Democratic and Economic Socialism
CENTRE OF DEMOCRATIC SOCIALISM (CDS)

 

 

Европейская программа
демократического и экономического социализма
ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА (ЦДС)

 

 

——————— * * * * * ———————

 

Oleg Krysin - Director of the Institute - Head of CDS

Oleg Krysin – Director of the Institute – Head of CDS

Voor de huidige deze webpagina in de Nederlands taal is in het stadium van ontwikkeling – zie de informatie over het project en de CDS in het Russisch of in het Engels op de Sites : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

For the present this web page in the Dutch language is in the stage of development – see information about the Project and CDS in Russian or in English on the Sites : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

В настоящее время данная веб-страница на голландском языке находится в стадии разработки – информацию о Проекте и о ЦДС можно посмотреть на русском или английском языке на Сайтах : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

 

 

 

 

——————— * * * * * ———————

 

Beknopte informatie in het Russisch en in het Engels is ook beschikbaar
op de belangrijkste webpagina van deze Site op :

Brief information in Russian and in English is also available
on the main web page of this Site at :

Краткая информация на русском и английском языке имеется также
на данном Сайте на его главной веб-странице :

“HOME” – cdes-21.org/ol

* * *