PL – Polski – Polish – Польский

  Europejski program socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego
  to międzynarodowy projekt przeobrażenia życia społecznego
  na naszej planecie

  ——————— * * * * * ———————

  W chwili obecnej ten wielojęzyczny Portal Internetowy jest w stadium rozwoju — informację o Projekcie i CSD można na razie zobaczyć na stronie rosyjskojęzycznej, a także wstępnie w języku polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim.

  ——————— * * * * * ———————

  SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY I EKONOMICZNY
   
  JAKO USTRÓJ SPOŁECZNY PRAWDY SOCJALNEJ

  „Najgorszy obłąd – to
  widzieć życie takim jakie ono jest,
  zapominając o tym jakie ono powinno być”
  (Miguel de Cervantes Saavedra)

   

  CZAS ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT KU LEPSZEMU – ON OD DAWNA JUŻ NA TO CZEKA !

  * * *

  Oleg Krysin - Prezes CSD

  Oleg Krysin – Prezes CSD

   

  Szanowni Państwo,

   
  W Kijowie założony jest Instytut naukowo-badawczy i informacyjno-wydawniczy CENTRUM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO (CSD), którego celem jest opracowanie nowoczesnej współczesnej koncepcji socjalizmu – socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego, który jest ustrojem społecznym przyszłości i będzie, na moje głębokie przekonanie, wyborem planetarnym XXI stólecia.

  Opracowanie tej koncepcji wykonywane jest na podstawie analizy praktyki socjalizmu w krajach systemu socjalistycznego, a także praktyki socjalnej i ekonomicznej państw Unii Europejskiej jak również innych wysokorozwiniętych krajów świata w XX i XXI stóleciu.

  Obecnie przygotowuję do publikacji nowe wydanie swojej rosyjskojęzycznej książki naukowo-publicystycznej na ten temat pod tytułem „Główne pytanie XXI stólecia” (rok pierwszego wydania małym nakładem 1998), zadaniem której jest popularyzacja idei budownictwa socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego – jako współczesnego społeczeństwa demokratycznego opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej – społeczeństwa rozwoju bezkryzysowego – społeczeństwa wolnego od obu form gnębiącej władzy współczesnego świata, które ciemiężą człowieka: władzy kapitału (to co mamy tu u nas teraz) i władzy biurokracji (to co mieliśmy za czasów poprzedniego systemu biurokratycznego socjalizmu etatycznego) – społeczeństwa, gdzie w centrum jego ustroju i jego uwagi są interesy nie oligopolii kapitalistycznej lub klasy biurokratycznej a interesy człowieka, gdzie głównym celem i główną wartością jest człowiek.

   
  W tym co dotyczy tematyki związanej z socjalizmem, jak i samego słowa „socjalizm” – wiem w jakim stopniu rozpowszechniona jest dziś co do tego mentalność z negatywną tu konotacją w Polsce – jak i na innych również terenach Europy Wschodniej (à propos, w odróżnieniu od zachodnich europejskich poglądów społecznych na ten temat – powiedzmy, w tej samej Francji albo Szwecji). I oczywiście że dobrze wiem i rozumiem dlaczego właśnie jest u nas to tak, i czym historycznie zostało to uwarunkowane.

  Jak zresztą dobrze wiem i rozumiem że przyczyną tej mentalności i tej konotacji jest, między innymi, zwykła banalna sofistyka. A to co mamy niestety w wyniku – to plątanina tu semantyczna i obecny tu u nas zamęt ogólny w świadomości społecznej (ku radości kół w sytuacji takiej zaciekawionych). Bo w rzeczywistości wybór w danym przypadku tu konotacji (negatywnej czy pozytywnej) to jest tylko kwestia wyznaczenia pojęć – nic więcej.

  Ponieważ istnieje (to dla tych kto może już o tym i nie wie) taka rzecz jak teoria socjalizmu naukowego (prawdziwego a nie naszego byłego tu biurokratycznego „socjalizmu naukowego”), która naprawdę jest prawdziwą nauką społeczną. I i z punktu widzenia tej nauki nazywa się socjalizmem właśnie takie społeczeństwo, jak to określone jest wyżej – a nie to wypaczenie i przekręcenie jakie mieliśmy kiedyś. A pod tym wzgłędem konotacja negatywna co do takiego ustroju przynajmniej by była czymś niezrozumiałym.

  Co można do tego tu dodać – to to że ustrój społeczny w dzisiejszej Europie, nie mówiąc już o wymienionej tu Szwecji, rozwija się właśnie w kierunku socjalizmu (niezależnie od tego jak i przez kogo to może być nazywane potocznie – bo w kategoriach nauki łatwo to się uzasadnia). No a tryb życia w dzisiejszych krajach wysokorozwiniętych jest bynajmniej nie konsekwencją „udoskonalenia się kapitalizmu” (według istniejącej takiej rozpowszechnionej opinii), a w rzeczywistości wynikiem wprowadzenia przez rozwój tu demokracji (co także czynnikiem jest socjalizacji) zasad socjalizmu do socjalno-ekonomicznej sfery społecznej.

  No i nareszcie, co będzie wreszcie ciekawe i chyba nowe dla wielu – ideologia socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego zupełnie się zgadza ze współczesną nauką socjalną Kościoła Katolickiego, i w pewnym sensie nawet można powiedzieć że to jest jedno i to samo (i to rzeczywiście jest tak, i to łatwo jest też uzasadnić – bardziej dokładnie można o tym przeczytać w odpowiednim artykule na stronie rosyjskojęzycznej danego portalu internetowego). A dla mnie jako katolika praktykującego to oczywiście jest bardzo ważne.

   
  Po wydaniu książki, następne plany są żeby na podstawie określonej w niej ideologii i podstawie opracowań wymienionego wyżej CENTRUM nadal pracować nad popularyzacją odpowiednich idei, w tym idei wprowadzania odpowiednich zmian we wszystkich sferach życia społecznego na naszej planecie.

  Uważam że rozwój w kierunku socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego mógłby naprawdę stworzyć możliwość rzeczywistego wyjścia zwłaszcza dla Ukrainy – jak również i szeregu innych państw post-radzieckich – z impasu tego dzisiejszego systemu barbarzyńskiego kapitalizmu grabieżczego, totalitaryzmu mafiozno-oligarchicznego, samowoli biurokratycznej i ogarniającej tu wszystko ogólnej korupcji.

  Jest to także ideologia i dla szerokiego międzynarodowego ruchu społecznego w naszym dzisiejszym świecie, dla założenia tu fundacji międzynarodowej jak i założenia w różnych krajach – znów zwłaszcza Europy Wschodniej, a szczególnie na terenach post-radzieckich – nowoczesnych współczesnych partii politycznych – partii XXI stólecia, sworzonych w oparciu o prawdziwą ideologię społeczną, jak i wartości chrześcijańskie.
   
  Jak czytamy w powyższym cytacie ze słynnego utworu Miguela de Cervantesa Saavedry: „Najgorszy obłąd – to widzieć życie takim jakie ono jest, zapominając o tym jakie ono powinno być”. Więc…

  CZAS ABY ZMIENIAĆ ŚWIAT KU LEPSZEMU – ON OD DAWNA JUŻ NA TO CZEKA. I MY RAZEM Z NIM.

  CENTRUM SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO, które jest obecnie w stadium swego rozwoju organizacyjnego, szuka kontaktów dla połączenia wysiłków i współpracy – wyznawców tej ideologii, jej zwolenników, stronników, sprzymierzeńców dla wspólnych działań, a także mecenasów i sponsorów – dla poparcia i wspierania opracowań naukowo-badawczych jak również działalności praktyczno-politycznej i wydawniczej – w celu popularyzacji idei demokratycznego i ekonomicznego socjalizmu na terenach Europy Wschodniej i w świecie.

  CSD zaprasza wszystkich do ustalenia kontaktu dla wymiany informacji i poglądów w tym co dotyczy możliwych form współpracy w dziedzinie teoretycznej i praktycznej.
   
  W oczekiwaniu na odpowiedź,
   
  Łączę wyrazy szacunku,

   

  Oleg Krysin

  Dyrektor Instytutu, Prezes CSD

   

  E-mail: centre.of.democratic.socialism@gmail.com
  (Uwaga! słowo „centre” pisze się tu po angielsku – tzn nie w wariancie amerykańskim)

  Telefon: +[38 0 44] 249 7530
  po polsku – codziennie do godziny 12:00 czasu Warszawskiego
  albo komórkowy: +[38] 095 127 5551

  Adres dla korespondencji:

  Oleg Krysin
  Kijów-110, a/c 141
  03110, Ukraine

   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *