PL – Polski – Polish – Польский

Europejski program socjalizmu demokratycznego i ekonomicznego to międzynarodowy projekt przeobrażenia życia społecznego na naszej planecie ——————— * * * * * ——————— W chwili obecnej ten wielojęzyczny Portal Internetowy jest w stadium rozwoju — informację o Projekcie i CSD można na razie zobaczyć na stronie rosyjskojęzycznej, a także wstępnie w języku polskim, ukraińskim, angielskim, francuskim. ——————— * * * * * ——————— SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY I EKONOMICZNY   JAKO USTRÓJ SPOŁECZNY PRAWDY SOCJALNEJ „Najgorszy obłąd – to widzieć życie takim jakie

Read more